اکستنشن مژه

اکستنشن مژه2019-01-15T11:14:34+00:00

Project Description

آموزش انواع کاشت و اکستنشن مژه و ابرو

(Extension golden hair )

💎 معر فی مواد و برندها

💎 تقسیم بندی

💎 قرینه سازی

💎 مدل باد بزنی

💎 اکستنشن سنگ ،یا سنگ سازی روی مژه

💎 اکستنشن تار به تار

💎 اکستنشن 2D

💎 اکستنشن3D

💎 اکستنشن4D

💎 اکستنشن 5D

💎 اکستنشن لمه

💎 اکستنشن هیدن

💎 اکستنشن رنگین کمان

💎 اکستنشن ابریشمی

💎 اکستنشن مصنوعی

💎 اکستنشن نگین یا مجلسی

💎 تکنیک ترکیه یا روش بیرون آوردن خط مژه

💎 تکنیک روسی

💎 اکستنشن ال

💎 اکستنشن فانتزی یا ایتالیا ای

💎 اکستنشن مخملی یا ابریشمی

💎 اکستنشن عروسکی

💎 اکستنشن لونه زنبوری

💎 اکستنشن گربه ای

💎 اکستنشن پرچمی

💎 اکستنشن پروانه ای

💎 اکستنشن اداری

💎 اکستنشن آهوای

💎 اکستنشن نیمه

💎 اکستنشن خلیجی

💎 ریموو کردن

💎 ویتامینه کردن مژه

💎 تست حساسیت

💎 رنگ کردن مژه